ΣΤΕΦΑΝΕΣ E-MAX

Αποκατάσταση 11-21 τεχνικής Layering
Αποκτάσταση 12-11-21-22 τεχνικής Layering
Αποκατάσταση 11-21 τεχνικής Layering
Ολική αποκατάσταση τεχνικής Layering
Αποκατάσταση άνω γνάθου τεχνικής Layering
Αποκατάσταση άνω γνάθου τεχνικής Layering
Αποκατάσταση 11 τεχνικής Layering
Αποκατάσταση άνω γνάθου τεχνικής Staining
Αποκατάσταση 13-12,22-23 τεχνικής Staining
ISO 9001-2008